با ما تماس بگیرید: 2882 370 0901

خانه » تعرفه ها

تعرفه ها

سالانه
600,000 تومان
بسته الماس
فضا : 1 گیگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
تماس با ما
افزایش سرعت
آمار گوگل
فرم دریافت ایمیل
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3/" size="medium" bgcolor="#d4d2d4" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]جزییات بیشتر[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/" size="medium" bgcolor="#d4d2d4" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]خرید 1 ساله[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af/" size="medium" bgcolor="#d4d2d4" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]تمدید سالانه[/otw_shortcode_button]
-
سالانه
450,000 تومان
بسته یاقوت
فضا : 500 مگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
تماس با ما
افزایش سرعت
آمار گوگل
فرم دریافت ایمیل
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%aa/" size="medium" bgcolor="#d43783" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]جزییات بیشتر[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/" size="medium" bgcolor="#d43783" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]خرید 1 ساله[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af/" size="medium" bgcolor="#d43783" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]تمدید سالانه[/otw_shortcode_button]
-
ماهانه
20,000 تومان
بسته طلایی
فضا : 300 مگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
تماس با ما
افزایش سرعت
آمار گوگل
فرم دریافت ایمیل
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" size="medium" icon_position="left" shape="radius" color_class="otw-orange" target="_blank"]جزییات بیشتر[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/" size="medium" icon_position="left" shape="radius" color_class="otw-orange" target="_blank"]خرید 1 ماهه[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/" size="medium" icon_position="left" shape="radius" color_class="otw-orange" target="_blank"]خرید 6 ماهه[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/" size="medium" icon_position="left" shape="radius" color_class="otw-orange" target="_blank"]خرید 1 ساله[/otw_shortcode_button]
ماهانه
15,000 تومان
بسته نقره ای
فضا : 200 مگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
تماس با ما
افزایش سرعت
آمار گوگل
فرم دریافت ایمیل
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/" size="medium" bgcolor="#d3dedc" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]جزییات بیشتر[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/" size="medium" bgcolor="#d3dedc" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]خرید 1 ماهه[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/" size="medium" bgcolor="#d3dedc" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]خرید 6 ماهه[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/" size="medium" bgcolor="#d3dedc" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]خرید 1 ساله[/otw_shortcode_button]
ماهانه
10,000 تومان
بسته برنزی
فضا : 100 مگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
افزایش سرعت
آمار گوگل
-
-
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b2%db%8c/" size="medium" bgcolor="#db8325" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]جزییات بیشتر[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/" size="medium" bgcolor="#db8325" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]خرید 1 ماهه[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/" size="medium" bgcolor="#db8325" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]خرید 6 ماهه[/otw_shortcode_button]
[otw_shortcode_button href="http://sveco.ir/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/" size="medium" bgcolor="#db8325" icon_position="left" shape="radius" target="_blank"]خرید 1 ساله[/otw_shortcode_button]

ورود به فروشگاه

تعرفه های طراحی سایت